Waardegedreven

Zorg op basis van gezondheidsdata

Als coöperatie van huisartsen streven we ernaar dat onze huisartsen met plezier hun werk kunnen (blijven) doen en dat hun patiënten de best mogelijke kwaliteit van zorg ontvangen. Dit doen wij door de huisartsen te faciliteren en te ontzorgen en de kwaliteit van zorg voor de patiëntenpopulatie te bevorderen, met waardegedreven zorg als uitgangspunt.

Waardegedreven zorg: het uitgangspunt

Zoals omschreven in onze meerjarenstrategie, staan DrechtDokters en de aangesloten huisartsen voor ‘waardegedreven zorg’. Dit houdt in dat we organiseren en sturen op basis van de aangetoonde toegevoegde waarde op de uitkomsten van de volgende vier doelen:

  • de kwaliteit van de zorg van de populatie
  • de ervaren kwaliteit van leven van patiënten
  • de zorgkosten
  • de tevredenheid van huisartsen en hun praktijkmedewerkers

Faciliteren en ontzorgen van huisartsen

Een greep uit de wijzen waarop we onze huisartsen faciliteren en ontzorgen:

  • we ondersteunen de niet-patiëntgebonden praktijkvoering om deze doelmatiger en rustiger te laten worden;
  • we zorgen voor juiste ICT-voorzieningen, die bijdragen aan een eenvoudige en gestructureerde patiënt- en praktijkdata-infrastructuur;
  • we vervangen, waar dit mogelijk is, fysieke zorg door e-health;
  • we zorgen ervoor dat de regio aantrekkelijker is voor huisartsen en andere praktijkmedewerkers.

Bevorderen van kwalitatief hoogstaande populatiegerichte zorg

Daarnaast wil DrechtDokters kwalitatief hoogstaande populatiegerichte zorg bevorderen. Dat doen we samen met onze regionale zorgpartners, met de focus op ‘de juiste zorg op de juiste plaats’. We brengen effecten van zorg en innovaties in kaart op basis van inzicht in uitkomsten en we ontwikkelen de ketenzorg door, met betrokkenheid van de tweede lijn met een persoonsgerichte focus.

Terugblik 2021

In 2021 is DrechtDokters verdergegaan met het ontsluiten van data uit relevante bronnen. In dat kader is de toegevoegde waarde en de haalbaarheid van het ontsluiten van de Huisarts Informatie Systeem (HIS)-sen van de huisartsenpraktijken onderzocht. Daarnaast stuurt DrechtDokters vanaf januari 2021 elk kwartaal alle praktijkhouders een praktijkoverzicht. Hierin staat informatie over hun praktijk en waarin de praktijk zich kan verbeteren binnen de ketenzorg, ook ten opzichte van andere praktijken. Op de huisartsenpost is in 2021 het telefoniesysteem van Vcare verder ontsloten, waarmee een helderder beeld ontstaat van alle telefoontjes die binnenkomen op de huisartsenpost.

“Onze ambities zijn realiseerbaar doordat we elkaar ondersteunen en samenwerken met de vele partijen om ons heen, zowel binnen de eerstelijn als daarbuiten (VVT, Albert Schweitzer ziekenhuis, GGZ, gemeenten), met behoud van de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg.”

Mariëlle van Avendonk, programmaleider Waardegedreven zorg