Kengetallen

Jaarbeeld 2021

Samen verbeteren we zorg in de regio

123 huisartsen – praktijkhouders
43 huisartsen – in dienst van een huisarts
102 waarnemers – werkzaam op de huisartsenpost en in de dagpraktijken
193 doktersassistenten
151 POH PVK

286.975 patiënten aangesloten bij de huisartsenpraktijken

DrechtDokters
Leden team DrechtDokters
60 triagisten
51 POH GGZ

Partnerschap
14 podotherapeuten
28 diëtisten

Huisartsenpost

In 2021 werd er meer dan 95.000 keer gebeld met de huisartsenpost.
32.735 telefonische consulten
30.558 bezoeken aan de huisartsenpost
4.646 visites

Ketenzorg

Diabetes

13.189

patiënten

COPD

1.611

patiënten

CVRM

HVZ

Patiënten die een hart- en/of vaatziekte hebben 9.983 patiënten

VVR

Patiënten die een verhoogd risico lopen om in de toekomst een hart en/of vaatziekte te krijgen 10.055 patiënten

Ketenzorg

Diabetes

13.189

patiënten

COPD

1.611

patiënten

CVRM

HVZ

Patiënten die een hart- en/of vaatziekte hebben 9.983 patiënten

VVR

Patiënten die een verhoogd risico lopen om in de toekomst een hart en/of vaatziekte te krijgen 10.055 patiënten

Zorgprogramma’s

Zorgprogramma Kwetsbare ouderen

57% van de aangesloten praktijken biedt dit programma aan in 2021.

POH GGZ

In 2021 hebben 79 praktijken deelgenomen aan de module POH GGZ. Het betreft hier in totaal 65% van de aangesloten praktijken.