Spoed

Als zorg niet kan wachten tot het volgende spreekuur

Huisartsenpost

DrechtDokters levert met de aangesloten huisartsen en de triagisten en baliemedewerkers via de huisartsenpost in Dordrecht avond-, nacht- en weekendzorg (ANW-)zorg. Een patiënt die buiten kantooruren met spoed huisartsenzorg nodig heeft, kan telefonisch contact opnemen met de huisartsenpost. De patiënt krijgt dan een medewerker (triagist) aan de lijn. Die beoordeelt de aard en de urgentie van de klachten. Vervolgens wordt bepaald (eventueel in overleg met de regie-arts) wat nodig is voor het vervolgtraject. Dat kan een afspraak op de huisartsenpost zijn, een visite, de inzet van een ambulance of bijvoorbeeld het inschakelen van de GGZ crisisdienst. Vaak kan echter worden volstaan met een zelfzorgadvies of het advies om een afspraak te maken met de eigen huisarts. 

“Het is een mooie uitdaging om binnen de huisartsenspoedzorg te mogen bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener!”

– Danielle Norbart, triagist

Samenwerking tussen de huisartsenpost, ambulancedienst en acute psychiatrie versterkt door de komst van de Rapid HAG

Van september 2020 tot oktober 2021 werkten de huisartsenpost, de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid en Yulius (GGZ Crisisdienst) mee aan de gezamenlijke ‘Proeftuin zorgcoördinatie Zuid-Holland Zuid’ van het Nivel. In de proeftuin werd onderzocht of een ambulanceprofessional, onder de naam ‘Rapid HAG’, acute zorgvragen van de huisartsenpost kan overnemen. Deze Rapid HAG heeft aanvullende kennis op het gebied van acute huisartsgeneeskunde én acute geestelijke gezondheidszorg.

De Rapid HAG kan ook acute zorg verlenen aan patiënten in hun thuissituatie, onder regie van de huisarts op de huisartsenpost. De gedachte achter de proeftuin is dat een gecoördineerde samenwerking tussen de acute huisartsenzorg, ambulancezorg en GGZ onnodige inzetten van een ambulance kan voorkomen, waardoor de druk op de acute spoedzorgketen kan afnemen.

De uitkomst was dat de samenwerking tussen de huisartsenpost, ambulancedienst en acute psychiatrie werd versterkt door de komst van een Rapid HAG. Het leidt tot betere samenwerking tussen de verschillende partijen in de spoedzorgketen en betere coördinatie van acute zorgvragen. Met ingang van 6 juli 2022 wordt de Rapid HAG definitief ingezet.

Samenwerkingsovereenkomst SEH

Op 10 juni 2021 ondertekenden vertegenwoordigers van de huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp van het ASz een samenwerkingsovereenkomst. Verdere samenwerking tussen de eerstelijn en tweedelijn past in de zorg voor de ‘patiënt van de toekomst’. Om daarin mee te kunnen groeien en te ontwikkelen moeten beide organisaties elkaar kennen, op elkaar kunnen vertrouwen maar vooral ook samenwerken. Onderdelen van samenwerking zijn in klein verband al uitgewerkt, zoals aansluiten van het Huisarts Rampen Opvang Plan (HaROP) en Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP) en de verkorte route radiologie in weekend en avond. Om hierin verdere samenwerking t.b.v. optimale patiëntenzorg te ontwikkelen ontstond de behoefte om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Een basis waarop eerder gemaakte afspraken, nieuwe afspraken, processen en samenwerking kunnen worden vastgelegd en geborgd. Een samenwerkingsovereenkomst waarin de logistiek van de patiënt wordt omschreven, uitvoering van de ROAZ-richtlijnen wordt toegelicht, locatie gebonden afspraken en lijnoverstijgende zorgpaden worden vastgelegd. Waarin wordt omschreven hoe we elkaar vinden, aanspreken en hoe we deze samenwerking willen onderhouden. Met uiteindelijk het doel de patiënt de beste zorg te bieden op de juiste plaats door de juiste zorgverlener.

Annette Vos

locatiemanager huisartsenpost

Angelique Boers

medisch manager huisartsenpost

Annemarie de Baat

afdelingshoofd SEH

Veronique van den Akker

SEH-arts

Vlnr:

Annette Vos

locatiemanager huisartsenpost

Angelique Boers

medisch manager huisartsenpost

Annemarie de Baat

afdelingshoofd

Veronique van den Akker

SEH-arts

Huisartsenpost start met HealthConnected

Vanaf 27 september 2021 werken we – als één van de eerste huisartsenposten in Nederland – met het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPis) van HealthConnected. Dit HAPis omvat de totale flow van het contact van de huisartsenpost met de patiënt. Vanaf het eerste telefoontje tot het maken van een afspraak, het ophalen van de patiënt uit de wachtkamer, visites, het patiëntendossier, medicatie voorschrijven en de afhandeling van het contact. Om iedereen zo goed mogelijk voorbereid te laten zijn op de overstap van het huidige systeem naar HealthConnected, kregen alle gebruikers vooraf een training aangeboden. 

De livegang is zonder problemen verlopen en is met veel enthousiasme ontvangen door alle triagisten en huisartsen.

Vlnr: Henk Stout en Esther van Gulik (DrechtDokters), Nicole Roos en Paul Witteman (HealthConnected)

Triagiste Mavis van Brakel had de primeur en mocht bij het starten van de dienst als eerste de telefoon opnemen. En vervolgens de eerste patiënten in HealthConnected verwerken.

“Dat vond ik best spannend, maar gelukkig verliep het goed. Natuurlijk is het even wennen, maar het programma loodst je er als het ware doorheen. Het is een stuk overzichtelijker dan het systeem waar we hiervoor mee werkten. Kortom, ik ben enthousiast!”

– Mavis van Brakel triagist