Corona

Kordate besluitvorming

Vaccineren zorginstellingen

2021 was het tweede achtereenvolgende jaar dat grotendeels in het teken van corona stond. In januari kon in Nederland gestart worden met de eerste vaccinaties; in februari was het de beurt aan de zorginstellingen in Dordrecht. Het ging hierbij om ouderen en mensen met een beperking die (tijdelijk) in een instelling wonen, of in een groepsgebonden/geclusterde woning. DrechtDokters verleende hieraan medewerking met behulp van ‘prikteams’. Elk prikteam bestond uit een aantal triagisten en een huisarts. Hierdoor konden bewoners in hun eigen, huiselijke omgeving gevaccineerd worden. In vijf dagen tijd hebben 15 prikteams in totaal 72 instellingen in de regio bezocht en zijn er meer dan 2.000 vaccinaties gezet. In december werd op dezelfde wijze bij de bewoners van de zorginstellingen de boosterprik gezet.

“Door op regionaal niveau met elkaar samen te werken, konden we ervoor zorgen dat bewoners in een zorginstelling – onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts – in hun vertrouwde, huiselijke omgeving tegelijkertijd worden gevaccineerd. Het was een enorme uitdaging om dit logistiek allemaal goed te regelen, maar het is gelukt en daar zijn we ontzettend trots op!”

– Nicole Fraaije, kwaliteitsfunctionaris

Tenslotte is DrechtDokters als intermediair opgetreden bij het verstrekken van boostervaccin aan huisartsen zodat zij hun niet-mobiele, thuiswonende patiënten zelf konden vaccineren.

Organisatie coronavaccinatie personeel

Ook organiseerde DrechtDokters in samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis de coronavaccinatie van het personeel in de huisartsenpraktijken en het eigen personeel. Het ging hierbij om de eerste en tweede prik in het voorjaar van 2021, alsmede de boosterprik in december.

“Fantastisch, zo snel!” Met deze oneliner vat huisarts in opleiding Simone van den Heijkant van huisartsenpraktijk Dubbelzorg in Dordrecht samen hoe ze over de organisatie van de boosterprikken denkt. Simone was op 6 december 2021 als één van de eersten aan de beurt om ‘m in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht in ontvangst te nemen. In totaal werden er in drie dagen tijd ruim 450 zorgmedewerkers (alle huisartsen in de regio, hun praktijkmedewerkers én de medewerkers op de huisartsenpost) geprikt. Dit kon zo snel geregeld worden door een kordate samenwerking tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis (goed voor het prikteam, de vaccinaties en de locatie) en DrechtDokters, die de administratie (plannen, uitnodigen en registreren) op zich nam. 

“Fantastisch, zo snel!”

– Simone van den Heijkant, huisarts in opleiding